Andrea Kalusová

Už během studií na vysoké škole se začala zabývat kooperativní výukou, později i formativním hodnocením a vlivem hodnocení na klima třídy a rozvoj žákových kompetencí. Vede semináře pro učitele základních škol. Od roku 2016 přednáší na Masarykově Univerzite v rámci předmětu Pedagogická diagnostika. Aktivně se zajímá o rozvoj studentů Učitelství 1. st. ZŠ, vede jejich pedagogické praxe. Podporuje program Začít spolu a ve výuce i ve vedení školy upřednostňuje partnerský přístup.

Andrea vystudovala Pedagogickou fakultu MU, obor učitelství I. stupně ZŠ. Postupně pracovala v MŠ, ŠD, ZŠ. Aktuálně učí na ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o. Brno žáčky 2. ročníku. Je tady také zástupkyní ředitele.

workshopy: Formativní hodnocení otevře srdce žákům (i rodičům), Aby čtení bavilo… i děti v 1. třídě