Eduard Pataki

Eda Pataki

Dlouhodobě se zabývá didaktikou geografie, využitím ICT ve výuce geografie a geografickou vizualizací.

Vystudoval učitelství pro střední školy na Přírodovědecké fakultě MU (aprobace Bi – Geol – Ze). Řadu let působil jako učitel na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, od školního roku 2018/2019 je jeho domovským působištěm Gymnázium Židlochovice, kde kromě funkce učitele zastává i pozici zástupce ředitele.

Občasně působí jako lektor vzdělávání učitelů.

workshop: Proč si v zeměpise kreslíme kolečka a čtverečky?