Eva Fanfulová

Eva pracuje jako garant vzdělávací oblasti ICT v NÚV a garant digitální gramotnosti v projektu PPUČ. Kromě různých sw prostředí (od kancelářských, přes tvorbu 3D modelů, po úzce stavebně zaměřená) ji zajímá i robotika.

V posledních letech se hodně věnuje podpoře učitelů při rozvoji informatického myšlení a digitální gramotnosti u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Jejím koníčkem je rodina a cestování.

workshop: Začínáme s robotikou a informatikou na 1. stupni