Fakescape team

Jsme skupina šesti studentů z katedry politologie Masarykovy univerzity vedená Milošem Gregorem a Petrou Vejvodovou. Už nás nebavilo poslouchat, že si Češi neumí ověřovat informace a že studenti neví, jak poznat manipulace nebo falešné zprávy.

Z hodin společenských věd a českého jazyka na středních školách víme, že ne vždy se učitelé věnují mediální gramotnosti a studenti pak často opouští školu bez těchto základních znalostí. Proto jsme si na podzim roku 2018 řekli, že chceme udělat něco pro to, aby studenty středních škol nikdo nevodil za nos. Nechtěli jsme jim ale o tom jen vyprávět a říkat jim, co mají dělat. Chtěli jsme, aby si prakticky a hravou formou vyzkoušeli, jaké to je, odhalovat dezinformátory, uniknout fake news a nenechat se od někoho napálit.

Proto jsme vymysleli únikovou hru, kterou mohou učitelé ozvláštnit své hodiny a především jim pomůže při vyučování mediální gramotnosti.

workshop: Fakescape – dokážeš uniknout dezinformacím?