Jarka Pachlová

Ráda s dětmi bádá, experimentuje, hraje si a učí mimo školní prostory. Zapojuje se do učitelských komunit, lektoruje a publikuje, vytváří celoroční hry a eTwinningové projekty. Dlouhodobě podporuje a zviditelňuje vychovatelskou profesi a zájmové vzdělávání.

Pracuje na ZŠ ve Stráži (okr. Tachov) jako vedoucí vychovatelka a učitelka.

workshop: Z plochy do prostoru – hříčky s papírem