Karel Malík

Učitel a ICT koordinátor na ZŠ Dambořice, součást GEGu Brno. Nadšení z map po studiu Kartografie a geoinformatiky (PřF MU) na plné čáře převálcovala touha učit. I po třinácti letech jsem za to rozhodnutí rád.

K oblíbenému zeměpisu jsem od počátku do učitelského vínku dostal tělocvik a informatiku. Poslední roky pak do čtveřice mých předmětů přibyla i fyzika. Ideální kombinace k hledání a zkoušení všeho nového.

PS. Nadšení z map nezmizelo, jen dostalo nový rozměr.

workshop: Mapy – od papíru po GIS všemi předměty a Google formuláře na ZŠ – level začátečník až mírně pokročilý