Mária Tarábková

Mária Tarábková se celou svou profesní dráhu věnuje vydavatelské činnosti a tvorbě vzdělávacích materiálů. Již od roku 2000 vede projektové týmy při vývoji učebnic a učebních materiálů nakladatelství Didaktis.

Nejvíce ji naplňuje tvorba konceptů učebnicových řad a nalézání způsobů, jak učebními materiály motivovat děti k učení a jak rozvíjet jejich myšlení i dovednosti, a to s ohledem na aktuální poznatky z pedagogiky a psychologie.

Její zkušenosti v oblasti vzdělávání a vlastní děti ji v roce 2013 vedly k založení soukromé Základní školy a mateřské školy Didaktis v Brně, která se zaměřuje mj. na rozvoj rozumově nadaných žáků.

workshop: Jak smysluplně „zabavit“ nadané žáky na 1. stupni základní školy