Milan Khas

Miloslav Khas učí informatiku na základní škole ve Staňkově. Věnuje se integraci informačních technologií do vzdělávání a jejich smysluplnému využití napříč předměty.

Na škole působí jako metodik ICT, společně s žáky sbírá zkušenosti v mezinárodních eTwinnigových projektech, je aktivním členem Google Edu Group Učte s námi. Vede DigiCentrum v Plzni a ve Staňkově každoročně pořádá celostátní setkání pro učitele nazvané EDU Staňkov.

Workshop 1: Google Classroom jako parťák každého učitele

Workshop 2: I učitel může být Youtuber