Pavel Hodál

Tvoří program akce a zajišťuje komunikaci s lektory, garantuje obsah workshopů, spravuje web konference.

Řeší rozpočet a spolupráci s Google User Group a Google Education Group.