Richard Jurečka

Richard zastřešuje partnerskou účast ZŠ a MŠ Didaktis na celé akci, což mj. obnáší jednání s úřady ohledně poskytnutí záštity, komunikaci s potenciálními partnery (mimo Google) a zajištění prostor školy pro samotný BUMeeting.