Aby čtení bavilo… i děti v 1. třídě

Pokud chceme naučit dítě číst, měli bychom mu předložit knihu, a ne jen soubor nesourodých textů. Ne proto, že by se díky nim nenaučilo číst, ale proto že jim chybí to, co nabízí právě jenom kniha: Proč by takovou knihou nemohl být právě slabikář?

Přijďte se seznámit s unikátní řadou učebnic ČJ pro prvňáčky. Těší se Zetík.

lektoři: Andrea Kalusová a Jitka Klimešová