Jak smysluplně „zabavit“ nadané žáky na 1. stupni základní školy

Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Důležité je tedy přizpůsobení obsahu i procesu vzdělávání, a to tak, aby bylo nadané dítě všestranně relevantně k jeho nadání rozvíjeno, včetně rozvoje řady dovedností a kompetencí, které mu běžný obsah výuky neumožňuje.

Prezentace představí vhodné typy úloh pro nadané děti, jejich tvorbu i aplikaci v praxi. Seznámí s pracovním sešitem Koumák pro 2. až 5. třídu ZŠ, který nadaným dětem i v běžné třídě přizpůsobuje obsahu učiva tak, aby byly tyto děti vystaveny úkolům a situacím, kdy musejí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a stejně tak jako ostatní děti musely vyvinout nemalé úsilí a trpělivost k překonávání adekvátní překážek. Tak mohou lépe poznat své silné i slabé stránky a naučit se s nimi pracovat.

lektor: Mária Tarábková a Ivana Tlusťáková