Ozoboti napříč předměty

Bez robotiky se v budoucnosti neobejdeme, proto se tento obor i v našich školách dostává do centra zájmu. Minirobůtci OZOBOT neslouží jen ke zvýšení informatického myšlení a digitální gramotnosti, ale pomáhají rozvíjet i další pro budoucnost potřebné dovednosti.

V rámci workshopu si na praktických úlohách vyzkoušíme, jak můžeme tyto robůtky využít ve výuce různých předmětů

lektor: Štěpánka Baierlová