Proč si v zeměpise kreslíme kolečka a čtverečky?

Protože skutečnost je složitá a v hlavě chceme mít pořádek. Jednoduché (a někdy i složitější) geometrické tvary nám umožní lépe pochopit a zapamatovat si mnohdy složitou prostorovou skutečnost a souvislosti.

Nebo si ze školy ještě pamatujete všechny drobné nerovnosti afrického pobřeží nebo všechny meandry řeky Moravy? Afrika jako trojúhelník, Evropa jak čtverec, Česko jako obdélník, Francie jako šestiúhelník, …

Nejste zeměpisci? Nevadí. Schémata přeci využijeme i v jiných předmětech. Biologie, dějepis, občanka, … Jde to všude. Během workshopu si ukážeme některé osvědčené postupy a zkusíme si vytvořit i vlastní schémata. Kreslit můžeme na papír i do nějakého digitálního zařízení (barvičky výhodou).

lektor: Eduard Pataki